Trevor Volckmann is sinds 1996 beëdigd als advocaat. Hij heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Tevens is hij lid van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken.

 

Rechtsterreinen

Het kantoor behandelt zaken op het gebied van het strafrecht,  asiel- en vreemdelingenrecht.

 

Gefinancierde Rechtsbijstand

Eenieder dient toegang tot het recht te hebben. Voor de burger met een laag inkomen en weinig of geen eigen vermogen regelt de Wet op de Rechtsbijstand dat een deel van de advocaatkosten wordt vergoed. Alleen een advocaat die bij de Raad voor Rechtsbijstand staat ingeschreven én voldoet aan de specialisatievereisten voor de gekozen rechtsterreinen, mag werken op basis van gefinancierde rechtshulp. Mr. T. Volckmann valt onder de High Trust van de Raad voor Rechtsbijstand. 

 

Voor meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand kunt u terecht op de site van de Raad voor Rechtsbijstand  (www.rvr.org).

Indien u gebruik wenst te maken van de diensten van het kantoor op basis van gefinancierde rechtsbijstand wordt u aangeraden eerst contact op te nemen met het Juridisch Loket (www.juridischloket.nl). Het Juridisch Loket kan u dan vervolgens naar dit kantoor doorverwijzen.

 

Uurtarief

Het gehanteerde uurtarief bedraagt € 200,-, exclusief BTW en kantoorkosten